<-- All Articles

New Ukrainian Choir in Manchester
17/01/2015

ANNOUNCEMENT

I am pleased to announce the formation of a New Ukrainian Choir to be Based in Manchester.

The choir will be conducted by Stefan and Halyna Zamolinskyj (From Bradford).

Stepan and Halyna Zamolinskyj are highly respected conductors who have conducted choirs for many year and are immensely qualified. Stepan also sings in Bulava and also conducts Bulava whenever Pavlo Hunka is not available.

The new choir will be a Mixed Choir under the auspices of AUGB and it would serve the whole region. The choir is open to ALL in the region who want to sing. Members and non-members are welcome.

The choir will prepare for all major concerts in this region but once we have achieved the required standard we also have plans to perform in other major national events and aim to perform in international festivals and hopefully competition in Llangollen.

The First initial meeting and choir practice will be on

Sunday 1st February Starting at 3.00pm

Ukrainian Cultural Centre,

31 Smedley Lane, Cheetham, Manchester. M8 8XB

During the first meeting we will detail how the choir will be organised, operate and on which day and time the choir will have regular choir practice. The choir will need a committee to include an Administrator and a treasurer. We also need a New Name for the Choir.

If you are interested or know of anyone who is interested please inform them as soon as possible and attend the first Choir practice on the 1st February. If you cannot attend the first practice but want to join, it would help if you let me know by sending a short email to holova@augb-manchester.org.uk.

Bohdan Rutkowskyj

Chairman - AUGB Manchester Branch

Email: holova@augb-manchester.org.uk.


ОГОЛОШЕННЯ

З радістю хочу повідомити вас про новий Український хор, який буде сформований в районі Манчестеру.

Диригентами хору будуть Стефан і Галина Замолінські (з Брадфорду).

Стефан і Галина Замолінські високоповажні диригенти, які диригували хорами багато років і мають відповідну освіту. Стефан також співає у хорі “Булава” і диригує “Булавою”, коли Павло Гунька не може бути присутнім.

Новий хор буде мішаним хором, під егідою СУБ і буде обслуговувати цілий регіон. Хор відкритий для ВСІХ, хто хоче співати. Можуть приєднатися не тільки члени СУБ, але й ті, хто ще не є її членом.

Хор буде брати участь у всіх головних концертах в нашому регіоні, і як тільки ми досягнемо потрібного рівня, ми плануємо брати участь у всіх великих національних подіях і надіємося виступати на міжнародних фестивалях, а також на змаганні в Лланголлені.

 

Перша зустріч і проба хору відбудеться

Неділю 1 лютого о 15.00

Український Культурний Центр,

31 Smedley Lane, Cheetham, Manchester. M8 8XB

 

Під час першої зустрічі ми обговоримо, як новий хор буде організовано, і в який день і час будуть відбуватися регулярні проби. Хору потрібен буде комітет, в якому зокрема будуть адміністратор та скарбник. Також треба вибрати нове ім’я для хору.

Якщо ви зацікавлені або знаєте когось, кому це буде цікаво, будь ласка повідомте їх якнайшвидше і будьте присутні на першій пробі хору 1 лютого. Якщо ви не зможете бути присутніми на першій пробі, але хочете стати членом хору, будь ласка, дайте мені знати, відправивши короткий імейл на: holova@augb-manchester.org.uk

Богдан Рутковський

Голова - СУБ Манчестер

Email: holova@augb-manchester.org.uk